Không ăn, không đi ngủ, không uống rượu, không lái xe... là những điều bạn không nên làm khi giận dữ.