Thuật xem tay khiến giới khoa học cũng phải gật gù đồng ý