Liệu có gì sai và oan trái khi em và người ấy – con trai của cô nhân tình của bố cứ thế đến với nhau không?