Do tỷ lệ siêu lạm phát của Zimbabwe là 231 triệu % một năm cho nên cơ quan tài chính phải phát hành đồng tiền với mệnh giá lớn hơn để giúp mọi người mua những thứ đơn giản nhất.