Võ sư, Giáo sư – Viện sĩ Lương Ngọc Huỳnh khẳng định, chính ông đã ‘đuổi mưa’, giúp Hà Nội đẹp trời trong ngày Quốc lễ.