Tầm bóp là loại cây dại mọc hoang nhiều ở các vùng quê. Trước đây, tầm bóp không được sử dụng phổ biến làm thực phẩm và làm thuốc dù nó khá ngon và có nhiều dược tính.