Tình hình thời tiết ở tây New York vẫn tồi tệ, đã có ít nhất 8 người chết