Thời hạn ghi danh ObamaCare 2014

Go down

Thời hạn ghi danh ObamaCare 2014

Post by timtim on 19th November 2014, 4:58 pm

Thời hạn ghi danh ObamaCare 2014

Tác Giả
Triệu Minh
- Năm nay, giai đoạn ghi danh thường niên cho các thị trường (marketplace) bảo hiểm y tế bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 năm 2014 cho đến ngày 15 tháng 2 năm 2015.

- Chỉ trong giai đoạn mở cửa này bạn mới có thể ghi danh vào một chương trình bảo hiểm, hoặc thay đổi chương trình đã có, trừ trường hợp đủ điều kiện tham gia giai đoạn ghi danh đặc biệt.

- Muốn được hưởng phụ trợ để mua bảo hiểm, bạn phải ghi danh vào thị trường bảo hiểm sức khỏe.

- Muốn tránh bị phạt lệ phí hàng tháng vì không có bảo hiểm, bạn phải có bảo hiểm thiết yếu tối thiểu (minimum essential coverage) trong suốt cả năm, trừ khi đủ điều kiện để được miễn trừ. Hiện nay, tất cả các bảo hiểm trong thị trường đều được kể là “bảo hiểm thiết yếu tối thiểu”.Giai đoạn ghi danh đặc biệt

Nếu hội đủ điều kiện để được ghi danh đặc biệt, bạn có 60 ngày sau các biến cố về cuộc sống, và 30 ngày sau biến cố về công việc để ghi danh.

- Các biến cố trong đời sống:

• Kết hôn hoặc li dị

• Có con, nhận con nuôi, hoặc cho con làm con nuôi người khác

• Di chuyển hẳn tới một khu ở khác mà nơi đó có các chọn lựa chương trình bảo hiểm khác biệt.

- Các biến cố về việc làm:

• Mất bảo hiểm sức khỏe (như mất việc, không còn hội đủ điều kiện để được hưởng Medicaid, CHIP, hết thời hạn được bảo hiểm COBRA, hoặc một chương trình bảo hiểm không còn giá trị). Chú ý: Tự ý bỏ bảo hiểm hoặc bảo hiểm chấm dứt vì không trả bảo phí, không được coi là mất bảo hiểm.

• Thay đổi thu nhập hoặc tình trạng gia đình làm cho những người đã ghi danh trong thị trường bảo hiểm mất đi cơ hội được hưởng tín thuế hoặc được giảm giá.

Nếu không được ghi danh đặc biệt, bạn chỉ có thể mua bảo hiểm vào thời gian mở cửa tới.
Phụ trợ (subsidy) là gì?


Phụ trợ, còn gọi là trợ giúp về chi phí (cost assistance) để hạ thấp số tiền bảo phí hàng tháng, hoặc giảm bớt chi phí tiền túi bỏ ra (như tiền co-pay, coinsurance, deductible, out-of-pocket maximum…)

- Có ba loại trợ giúp về chi phí bảo hiểm: Advanced Premium Tax Credit (Tín thuế để trả trước bảo phí) nhằm giảm tiền bảo phí, Cost sharing subsidies (phụ trợ để chia sẻ chi phí) để giảm chi phí từ tiền túi, và Medicaid, CHIP.

- Cost assistance subsidies chỉ có được khi bạn mua bảo hiểm tại thị trường do tiểu bang điều hành và trong thời gian ghi danh (trừ phi có điều kiện để được ghi danh đặc biệt); còn Medicaid và CHIP thì không giới hạn về thời gian.

- Phụ trợ được tính trên thu nhập. Tại đa số các tiểu bang nếu cá nhân nào làm dưới 400% mức nghèo do Liên bang ấn định (the federal poverty level - FPL) thì sẽ được hưởng phụ trợ. Thí dụ sau đây là mức nghèo liên bang: nếu 1 người thu nhập chỉ có $11,670 một năm, 2 người $15,730/năm.

- Trong những tiểu bang không mở rộng Medicaid, nhiều người sẽ rơi vào tình trạng “Medicaid gap”, nghĩa là không đủ điều kiện hưởng Medicaid hoặc phụ trợ.

- Phụ trợ chỉ áp dụng ở các chương trình bảo hiểm bạc. (Có bốn chương trình: đồng, bạc, vàng và bạch kim).

- Tín thuế có thể áp dụng trước một phần hay toàn phần để hạ thấp bảo phí, hoặc điều chỉnh thuế thu nhập liên bang.

- Nếu thu nhập thay đổi, bạn phải khai báo để cho thị trường bảo hiểm điều chỉnh tiền phụ trợ. Có thể bạn được hưởng số phụ trợ cao hơn nếu thu nhập giảm, và có thể không phải hoàn trả tín thuế trả trước nếu thu nhập tăng.
Lời khuyên cho những người ghi danh

Trong thời gian mở ngỏ để ghi danh, bạn cần tạo ta một trương mục (account) nơi thị trường bảo hiểm do tiểu bang điều hành, chọn một chương trình, rồi ghi danh trước khi thời hạn chấm dứt. Thủ tục kiểm tra trong lúc bạn làm đơn có thể mất khá lâu, ấy là chưa kể thời gian chọn lựa cho đúng chương trình mình muốn, thời gian chờ đợi để biết chắc mình đã được ghi danh rồi hay chưa. Do đó, hãy kiên nhẫn, và đừng để đến phút chót mới làm.
treonline
avatar
timtim
*
*

Đến từ : USA

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum