Thành phố Rome ở Italy xuất hiện tuyết rơi dày đặc kỷ lục do ảnh hưởng của khối không khí lạnh “Quái vật phương Đông” từ Siberia tràn sang.