Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả của cơn bão Damrey